Innovation 2018

14 · INNOVATION Det finns många sätt att rena förore- nad jord på. Det vanligaste sättet i Sverige är att frakta bort den, och deponera den på annan plats. – Miljömässigt är det inte bra. Ofta talar vi om mycket stora schaktmängder och att det ska fraktas bort på lastbilar. Det blir dyrt och det är inte alls bra för mil- jön, säger David Hagerberg. I stället jobbar han på att försöka introducera en annan metod i Sve- rige. Att helt enkelt behandla den förorenade jorden där den ligger. – Det är inte mycket svårare än att behandla jorden på en miljödepå. Skillnaden är att den förorenade jorden måste ligga kvar över tid, och många gånger vill man bygga något där jorden ligger. Det är ju där- för den ska renas, säger David Hagerberg. Nytänkande krävs . För att kunna behandla förorenad jord på plats krävs tid. Och i dagens byggprojekt är tid en faktor som kostar mycket pengar. Därför väljer många byggherrar att frakta bort förorenad jord. Dels för att det går fort, dels för att kostnaderna då blir beräkningsbara. – Egentligen är det betydligt billigare att behandla jorden på plats, om bara processen såg annorlunda ut. Här finns både stora miljövinster och möjligheter att kapa byggkostnader, säger David Hagerberg och fortsätter: – Här behövs ett nytänkande från kommuner, markägare och entreprenörer. Om man lägger in tiden som en faktor, så är den egentligen inget problem eller kostnad. Många förorenade markområden har legat orörda i årtionden, sedan tar man ett planbeslut, det blir en markanvisning, och så är det plötsligt väldigt ont om tid, säger David Hagerberg. Systemfel i processen. Han menar att detta enkelt går att åtgärda genom att se på förorenad mark i ett mycket längre per- spektiv. Först tar man hand om föroreningarna i marken, och sedan tar man fram detaljplan. Problemet här är att utan detalj- plan är förorenad mark inte mycket värd. Det är först när det finns en detaljplan, som marken har ett så stort värde att det är ekonomiskt möjligt att rena jorden. – Vi har här ett systemfel. I våra byggprocesser i Sverige går det oftast först att rena förorenad mark på plats när det finns en markanvisning. Innan dess finns det inga, eller väldigt lite pengar. Och när en markanvisning finns, ja då vill entreprenö- ren börja bygga så fort som möjligt. Alltså fraktar de bort den förorenade jorden, säger David Hagerberg. TEXT: RIKARD BJÖRK BOT MOT GIFT I MARK HÅLLBARA STÄDER Lagd jord ligger.  Det är det enklaste sättet att ta hand om förorenad jord. En vanlig metod i Europa, men inte i Sverige.  Det vill David Hagerberg, miljögeotekniker på Tyréns, ändra på. ”Det är billigare att behandla jorden på plats” DAVID HAGERBERG · I NOVATION Projektet har finansierats av Formas, Sven Tyréns Stiftelse med flera.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=