SkogsEko_4

42 SKOGSEKO NR 4 DECEMBER 2017 SKOGSSTYRELSEN AKTUELLT Det går att göra stora tidsvinster om drönare används på rätt sätt i skogs- bruket. Dessutom kan det bli bättre kvalitet i arbetet. Den slutsatsen drar Skogssty- relsen efter lera månaders försök med drönare i verksamheten i Värmland, Gävleborg, Uppsala och Västmanland. I det skarpa försöket har skogs- konsulenter på Skogsstyrelsen jämfört tidsåtgångenmellan att an- vända drönare i arbetet respektive traditionellt arbete till fots. I en stor majoritet av lyg- ningarna blev tidsvinsten för skogskonsulenten närmare 60 procent, i vissa fall över 80 procent. Exempel på områden där drönare med fördel skulle kunna användas på myndigheten är inventering efter skador, stormar och bränder, bedömning av storle- ken på viltstammar och betestryck samt viss hänsynsuppföljning. Även skogsägare skulle kunna dra nytta av drönare för att till exempel se skötselbehov av dikessystem, hjälpplantering och röjning eller se om allt virke är uttransporterat. Nu kan alla intresserade skogs- ägare anmäla sig till Skogsstyrel- sens kostnadsfria distanskurser om variationsrikt skogsbruk. Kurserna är ett led i Skogssty- relsens satsning Bra produktion – skog med variation. Dels erbjuds en övergripande kurs i ämnet, dels erbjuds fyra fördjupningskurser: • Sköta lövskog • Hyggesfritt skogsbruk • Blandskogens fördelar • Skogsbruk med fokus på tillväxt Kurserna bygger på självstudier, men skogskonsulenter från olika delar av Sverige kommer att innas tillgängliga för frågor och diskus- sion. Den beräknade tidsåtgången för en kurs är cirka tre timmar. Kurserna genomförs i vinter på Skogsstyrelsens digitala lärplatt- form. Du får mer information om praktiska detaljer när du anmält dig. Stora tidsvinstermeddrönare Lärdigmer omnaturlig föryngring Skogsskötselseriens kapitel om naturlig föryngring av gran och tall har uppdaterats och inns nu tillgänglig på Skogssty- relsens webbplats. Skogsskötselserien är en fördjupad kunskapssamman- ställning om praktiskt skogs- bruk, skriven av forskare och redaktionellt bearbetad – helt enkelt en digital bok som även kan laddas ned som pdf. Kapitlet om naturlig föryng- ring innehåller över 130 sidor, och tar bland annat upp skärmhuggning, markberedning, hjälpplantering, utglesning av skärm, avverkning av skärmträd och ekonomisk kalkyl. Sammantaget inns 20 olika kapitel i Skogsskötselserien, däribland om röjning, gallring, blädningsbruk, skador på skog, skogsbränsle och naturhänsyn. WWW. Skogsstyrelsen.se/ skogsskotselserien Kammarrätten prövar avverkningsanmälan på webben K ammarrätten kommer att pröva frågan om Skogsstyrelsen kan fortsätta att publicera avverkningsanmälningar på webben. Det beslutade domstolen i början av november. Bakgrunden är en dom i Förvaltningsrätten i september som innebar att en skogsägare av integritetsskäl ick rätt att säga nej till att uppgifterna om en avverkning publiceras digitalt. Denna dom överklagades av Skogsstyrelsen till kammarrätten. Skogsstyrelsen menar att det inns starkt vägande skäl för att information om en avverkning publiceras. Det som publiceras är yttergränserna på den anmälda avverkningen i Skogsstyrelsens digitala kartor som nås via e-tjänsterna Skogens pärlor och Skogliga grunddata. Anmäl dig här WWW. Skogsstyrelsen.se/skogstra ar Läs mer om variationsrikt skogsbruk på WWW. Skogsstyrelsen.se/ skogmedvariation Gratis distanskurser omskogmed variation Följ Skogsstyrelsen! Skogsstyrelsen inns på Facebook, Instagram och Twitter! Här får du ständiga uppdateringar om det senaste från myndigheten.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=