SkogsEko_4

SKOGSEKO NR 4 DECEMBER 2017 3 Skogen betyder mer för många skogsäga- re än vad somkanmätas i ekonomiska termer. Skogen betyder ocksåmycket för svenskarna generellt. Skogseko tar upp frågor om rekreation och friluftsliv uti- från olika aspekter, däribland skogsbruk i skogar somflitigt nyttjas av allmänheten. Översyn av skogsvårdslagstiftningen klar 7 Rapport om skogens ekosystemtjänster 8 Skogsminne 19 Skogskrysset 43 Folkkär artist påmiljöturné Artisten Stefan Sundström vill väcka debatt om klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald. De senaste månaderna har han turnerat med dessa frågor i fokus i föreställningen "Vi som bor här". Fågeldomar överklagas Under hösten har två uppmärk- sammade artskyddsdomar om lavskrika och tjäder kommit. Domarna går i olika riktningar och båda domarna har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen. Svåra skador av kronhjort I vissa områden i Sverige är betesskadorna orsakade av kronhjort mycket stora. Så stora att skogsägare funderar på att ge upp. Forskare söker förklaringar till varför barkgnaget lokalt är så stort. Askåterföring bra för marken Omkring 20 procent av askan från förbränning av biomassa, går tillbaka till skogen. Den andelen skulle behöva öka betydligt, menar Skogsstyrelsen. Men i Småland har man lång och god erfarenhet. Svårt försäkra skogenmot allt Svampen Diplodia pinea, är en ny skadegörare som skogsägare i Syd- och Mellansverige nu måste hålla ögonen på. Men möjligheten att försäkra sin skog mot nya skadegö- rare är begränsad. Blädar delar av sin skog Lars-Erik Levin sköter delar av sin skog med blädningsbruk, precis som generationerna före honom på fastigheten. Han ser många för- delar med hyggesfritt skogsbruk, men menar också att det tar tid. 4 | 2017 Flitigt nyttjad skog 26–35 20–25 8–10 12–13 14–17 40–41 36–38 14–17 36–38 20–25 26–35

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=