SkogsEko_4

Innan askan körs ut till skogen måste den härdas i några månader Sedan behöver den pulveriseras för att inte trädstammarna ska ta skada vid spridningen. 20 SKOGSEKO NR 4 DECEMBER 2017 Askåterföringen på för låg nivå Askan från förbränning av grot på kraftvärmeverken innehåller viktigamineraler och motverkar försurning. Ändå är det bara 20 procent av askan somåterförs till markerna efter uttag av biomassa. Men i Småland har man lång och god erfarenhet. TEXT TORBJÖRN SVENSSON FOTO SIV ÖBERG R unt om i världen arbetar man intensivt för att minska växt- husgaserna från förbränning av olja och kol. Sveriges mål- sättning är att den förnybara energin ska vara minst 50 procent av den totala energianvändningen. Det går bra att ta ut grot i marker med hög kvävebelastning, men man ska undvika att ta ut grot från blöta marker eller torvmark. Uttag av biomassa måste göras med försiktighet och eftertanke. Skogsstyrelsen rekommenderar att man låter 20 procent av groten ligga kvar efter gallring och avverkning. Dels så man kan använda riset vid skotningen för att undvika körskador, men också för att stubbar och ris efter toppar och grenar är betydelsefulla för den biologis- ka mångfalden. För att motverka utarmning och för- surning av skogsmarken är det viktigt att askan från förbränningen av biomassan återförs. I synnerhet om man tar ut stora avverkningsrester, om marken är försu- rad och om skogen växer på torvmark, upplyser Stefan Andersson, markspecia- list på Skogsstyrelsen. Grot innehåller en fjärdedel av trä- dets totala biomassa, men mer än hälften av näringen. Askhalten är störst i blad, barr, grenar och toppskott. Den kan inne- hålla 10–30 procent kalcium och några procent kalium, fosfor och magnesium. Men trots detta är det bara 20 procent av askan som återförs i dag. En stor del av den mineralrika askan används istället som täckmaterial till soptippar. Det vill Skogsstyrelsen ha ändring på. Därför åker Stefan Andersson land och rike runt och föreläser om fördelarna med att ta vara på askan. ASKÅTERFÖRING & BIOBRÄNSLE

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=