SkogsEko_4

SKOGSEKO NR 4 DECEMBER 2017 17 Förvaltningen av kronhjort sker enligt två olika system. I södra och sydöstra Skåne finns sex kronhjortsområden med syfte att bevara den ursprungliga svenska kronhjorten, och där sker li- censjakt efter tilldelning från länsstyrelsen medan allmän jakt tillämpas på annan mark. Länsstyrelsen styr avskjutningen med högre tilldelning i områden där koncentrationen av kronhjortar är hög. De senaste fyra åren har avskjutningen i Skåne ökat med hundra djur. Senaste jaktåret sköts 800 kronhjortar och 2013 drygt 700. Enligt förvaltnings- planen ska stammen ligga på 3 000 djur för att vara livskraftig, enligt Länsstyrelsen. I botten ligger konventionen om biologisk mångfald. Inhemska arter och underarter ska bevaras. – Vi är naturligtvis medvetna om skadorna som kronviltet vållar skogsbruket men vi kan inte riskera artens fortlevnad och måste hålla oss till förvaltningsplanen, säger Eva Johansson, som är jurist på Länsstyrelsen i Skåne. I resten av landet liknar förvaltningen delvis systemet för älg med kronhjortsskötselområden vilka har en avskjutningsplan som godkänts av länsstyrelsen. Jägareförbundet anser att förvaltningssystemet i Skåne fungerar bra och vill inte ha några föränd- ringar. – Vi förordar en dialog och samverkan mellan markägare och jägare hur viltet ska förvaltas för att nå en balans mellan mängden foder och vilt, säger jaktvårdskonsulent Jesper Einarsson. Länsstyrelsen i Skåne har dragit igång ett projekt – Vild och bortskämd – för att visa hur det med enkla medel går att skapa mer naturligt foder för viltet. – Syftet med projektet är att bidra till en viltstam i balans som kan leva på det foder som naturen kan ge, säger Tom Espgård på avdelning- en för jakt- och viltfrågor. Som exempel på naturligt foder nämner han viltåkrar med klöver och ett ökat inslag av bäran- de träd, som ek och kastanj. Att utnyttja kraftled- ningsgator för odling av naturligt foder, skapa sly, kanthugga och spara redan betade träd är andra är sätt att skapa mer naturligt foder. Skogsstyrelsen stödjer satsningen på foder- skapande åtgärder och viltanpassad skogsskötsel, men anser att det inte räcker. Betydligt kraftfulla- re åtgärder krävs. – För att lösa problemet krävs en minskning av kronhjortsstammen så att vi får en balans mellan antalet djur och betestillgången. Vi måste också ta hänsyn till det totala betestrycket från klövvilt, säger Stig Hermansson. Nästan varje dag upptäcker Hans Ramel färska skador på träden. mfart. blåsten, berättar Lars Andersson.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=